خانهلوله خرطومی و داکت فلکسی

لوله خرطومی و داکت فلکسی

لوله خرطومی و داکت فلکسی

لوله خرطومی پی وی سی
لوله خرطومی پی وی سی 001
لوله خرطومی پی یو
لوله خرطومی پی یو 002
لوله خرطومی آبنما استخوانی
لوله خرطومی آبنما استخوانی 003
شیلنگ آبنما فنردار
شیلنگ آبنما فنردار 004
لوله هود ضخیم اس پی
لوله هود ضخیم اس پی 005
لوله خرطومی پی وی سی ایی ایکس
لوله خرطومی پی وی سی ایی ایکس 006
لوله خرطومی هود خانگی
لوله خرطومی هود خانگی 007
لوله خرطومی پلی اتیلن حالت پذیر
لوله خرطومی پلی اتیلن حالت پذیر 008
لوله خرطومی آلومینیمی آکاردئونی
 لوله خرطومی آلومینیمی آکاردئونی 009
لوله فلکسی فویلی
لوله فلکسی فویلی 010
داکت فلکسیبل کمبی
داکت فلکسیبل کمبی 011
کانال فلکسی ifd
کانال فلکسیبل با عایق پلی استر 012
کانال فلکسیبل عایق الاستومری
کانال فلکسیبل با عایق الاستومری 013
کانال فلکسیبل با عایق پشم شیشه
کانال فلکسیبل با عایق پشم شیشه 014
لوله خرطومی برزنتی
لوله خرطومی برزنتی 015
داکت فلکسی برزنتی
داکت فلکسی برزنتی 016
لوله فلکسی فایبر گلس
لوله فلکسی فایبر گلاس 017
لوله خرطومی معدنی
لوله خرطومی معدنی قابل حمل 018
لوله خرطومی سیلیکون نسوز
لوله خرطومی سیلیکون نسوز 019
لوله خرطومی استیل
لوله خرطومی استیل 020
لوله خرطومی فلزی
لوله خرطومی فلزی 021
شیلنگ خرطومی آبی نفتی
شیلنگ خرطومی آبی نفتی 022
لوله خرطومی آبنما استخوانی سبز
لوله خرطومی آبنما استخوانی سبز 023
لوله خرطومی طوسی کشاورزی
لوله خرطومی طوسی کشاورزی 024
لوله خرطومی آلومینیومی حرارت بالا
لوله خرطومی آلومینیومی حرارت بالا 025
لوله خرطومی زهکشی
لوله خرطومی زهکشی 026
شیلنگ کامپوزیت
شیلنگ کامپوزیت 027
شیلنگ هیدرولیک فشار قوی
شیلنگ هیدرولیک فشار قوی 028
لوله خرطومی سیلیکونی دوخت
لوله خرطومی سیلیکونی دوخت 029
لوله خرطومی سیلیکون فنر از بیرون
لوله خرطومی سیلیکون فنر بیرون 030
لوله خرطومی پارچه نسوز فنر از بیرون
 لوله خرطومی پارچه نسوز فنر بیرون 031
لوله خرطومی معدنی ضخیم فنر از بیرون
لوله خرطومی معدنی ضخیم فنر بیرون 032
لوله خرطومی بتن سوپر فلکس
لوله خرطومی بتن سوپر فلکس 033
لوله خرطومی آبی نفتی سوپر فلکس
لوله خرطومی آبی نفتی سوپر فلکس 034
لوله خرطومی طوسی سوپر فلکس
لوله خرطومی طوسی سوپر فلکس 035
لوله خرطومی طوسی هلیفلکس
لوله خرطومی طوسی هلیفلکس 036
لوله خرطومی طوسی اشرفی
لوله خرطومی طوسی اشرفی 037

شرکت پیشگام سپهر برساد

مشاوره و فروش
02186017572

09120042710